แบบหล่อคอนกรีตมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้แปรรูป

เป็นวัสดุที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างอย่างกว้างขวางเมื่อในอดีตที่ผ่านเพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายไม่ต้องผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต มีคุณสมบัติดีสามารถตัดต่อประกอบเป็นรูปร่างได้ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกโดยไม้ที่นิยมใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตมากที่สุดคือ ไม้กระบาก โดยทั่วไปไม้แบบสามารถหมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำได้ประมาณ 3-10 ครั้ง แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะมีราคาสูง และเป็นการทำลายสภาพแวดล้อม บริษัท สิงห์ชัย

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้อัด

มีลักษณะเป็นแผ่นบาง นิยมใช้ทำเป็นแบบหล่อทดแทนไม้กระดานได้ เหมาะสำหรับงานแบบหล่อที่มีพื้นที่กว้าง เช่น หล่อพื้น หรือผนังคอนกรีตและไม้อัดสามารถทำแบบหล่อที่มีรูปร่างโค้งได้ดี

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

เป็นการพัฒาด้วยเทคโนโลยีที่สามารถนำไม้อัดมาใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง โดยมีฟิล์มดำเคลือบผิดทั้ง 2 ด้าน จึงทำให้ไม้อัดมีความแข็งแรงมากขึ้น ทนต่อสารเคมีและความเป็นด่างของคอนกรีตเป็นอย่างดี

แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อที่ผลิตจากเหล็ก

แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ข้อดีของการใช้แบบหล่อเหล็กคือจะได้พื้นผิวคอนกรีตที่สวยงามแต่ต้องดูแลรักษาแบบเหล็กเป็นอย่างดี แบบเหล็กสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ประหยัดค่าแบบหล่อ โดยเหล็กที่นำมาใช้ผลิตแบบนั้นก็จะมีระดับความหนาของเหล็กที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตแต่ละเจ้าซึ่งโดยทั่วไปเหล็กจะมีความหนาอยู่ที่ 2-3 มม.

แบบหล่อพลาสติก

แบบหล่อพลาสติกมักจะนำมาใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพผิวงานที่สวยงามและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งแต่เนื่องจากแบบหล่อพลาสติกมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับแบบหล่อชนิดอื่น ๆ จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในงานทั่วไปซักเท่าไหร่

แบบหล่ออลูมิเนียม

แบบหล่ออลูมิเนียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารจำนวนชั้นสูง ๆ หรือใช้ซ้ำหลาย ๆ รอบ ประหยัดค่าแรงและระยะเวลาที่สั้นลงของโครงการเพราะมีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถนำมาใช้กับ โครงสร้างคอลัมน์เสา, ท้องพื้น แบบหล่อชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ชนิดแผ่นพาเนล (Panel) ด้านบนปิดด้วยอลูมิเนียม ซึ่งทำให้มีน้ำหนักมากและมีราคาสูง

ชนิดแผ่นพาเนล (Panel) ด้านบนปิดด้วยไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ทำให้มีน้ำหนักเบาและมีราคาถูกกว่าชนิดแผ่นพาเนล (Panel) ด้านบนปิดด้วยอลูมิเนียม และชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในตลาดมากที่สุด